PRO JUVENES

Gala Nagród Środowiska Studenckiego

O „Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się X Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 26 listopada, by być z nami online.

ZWYCIĘZCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Projekt naukowy

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studia na lepsze

Kultura studencka

Najlepsze juwenalia

Koła naukowe

Media studenckie

Inicjatywy społeczne

Student naukowiec

Student artysta

Student sportowiec

Student zaangażowany społecznie

Nominowani

Kategorie

INICJATYWY

Najlepsze juwenalia

Juwenalia to coroczne studenckie święto. Po pandemicznej przerwie wiele uczelni z rozmachem wróciło do celebrowania studenckiego czasu. Chcemy wyróżnić najlepsze juwenalia w Polsce – a więc te, które oprócz koncertów oferowały studentom inne atrakcje i pozwoliły świętować zgodnie ze studencką tradycją.

Kultura studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Projekt naukowy

Nauka jest integralną częścią kształcenia na uczelniach. Studenci realizują wiele projektów naukowych – zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w kołach naukowych i nie tylko. To kategoria, która ma wyróżnić projekt naukowy szczególnie zasłużony dla środowiska akademickiego.

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom, a także te, które zachęcają do szczepień!

Studia na lepsze

Każdy z nas chciałby studiować na uczelni, która dba o najwyższą jakość kształcenia oraz wyrównywanie szans studentów. Służą temu liczne inicjatywy, zarówno projakościowe, jak i rozwijające wsparcie materialne czy wsparcie dla studentów zza granicy, którzy mierzą się np. z barierą językową. W tej kategorii doceniamy także inicjatywy promujące prawa studenta czy działalność rzeczników praw studenta. Wszelkie działania, które zmieniają Wasze studia na lepsze są warte doceniania – zgłoście je!

Inicjatywy społeczne

Bezinteresowne działania, realizacja trzeciej misji uczelni czy oddolne inicjatywy zasługują na wyjątkowe docenienie. Dostrzeżenie szczególnych potrzeb dowolnej grupy jest znakiem uważności oraz troski. W tej kategorii pragniemy nagrodzić inicjatywę społeczną, która napawa Was dumą.

ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Koła naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań, zwłaszcza w momencie, gdy część z nichprowadzona była zdalnie.

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

 WYBITNI STUDENCI

Student naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Student artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy, koncerty, pokazy).

Student sportowiec

Student, który w okresie ostatniego roku zdobył najwyższe trofea w danej dyscyplinie sportu, reprezentując swoją uczelnię na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Student zaangażowany społecznie

Student, który ma serce na dłoni. W tej kategorii chcemy wyróżnić osobę, która aktywnie i bezinteresownie działa społecznie, m.in. w akcjach charytatywnych, realizując kampanie społeczne czy w innych inicjatywach.

Głosowanie

Rozpoczynamy głosowanie!

Głosowanie publiczności nad projektami, wytypowanymi przez Kapitułę Konkursową trwa do 20:00 dnia 06.11.2021

PARTNERZY

DARCZYŃCY 

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

projuvenes@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl