O „Pro Juvenes”

Konkurs Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentek i studentów oraz ich inicjatyw, a także podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentkom i studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce tworzyć dobrą atmosferę współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski. 

W tym roku odbędzie się XI Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Więcej informacji o wydarzeniu już wkrótce.  

Zapraszamy do wysyłania nominacji! 

ZWYCIĘZCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Zdrowi na uczelni

Studia na lepsze

Uczelnia bez granic

Pomocna dłoń

Studia bez barier

Kultura studencka

Studencki projekt naukowy

Koło naukowe

Media studenckie

Organizacje studenckie

Najlepsze juwenalia

ZWYCIĘZCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU KAPITUŁY

Student artysta

Student sportowiec

Student naukowiec

Student zaangażowany społecznie

Samorządowy projekt roku

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Gala Pro Juvenes odbędzie się w sobotę 25.11.2023 o godzinie 20:30 – zapraszamy na live stream na Facebook Parlamentu Studentów RP.

KATEGORIE

LISTA NOMINOWANYCH DOSTĘPNA JEST TUTAJ

 – KATEGORIE OSOBOWE –

Student artysta

W tej kategorii chcemy wyróżnić studentkę bądź studenta, który jest wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej. To idealna kategoria dla osób, które mogą pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy, koncerty, pokazy).

Student sportowiec

W tej kategorii chcemy wyróżnić studentkę bądź studenta, który jest osobą mogącą pochwalić się zdobyciem najwyższego trofea w danej dyscyplinie sportu, reprezentując swoją uczelnię na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej.  

Student naukowiec

W tej kategorii chcemy wyróżnić studentkę bądź studenta, który jest osobą posiadającą wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.  

Student zaangażowany społecznie

W tej kategorii chcemy wyróżnić studentkę bądź studenta, który jest osobą mającą serce na dłoni. Zależy nam na zgłoszeniach osób, które aktywnie i bezinteresownie działa społecznie, m.in. w akcjach charytatywnych, realizując kampanie społeczne czy w innych inicjatywach.  

 – INICJATYWY STUDENCKIE –

Zdrowi na uczelni!

Studencka inicjatywa prozdrowotna – studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać, chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom! 

Studia na lepsze!

Studencka inicjatywa projakościowa – każdy z nas chciałby studiować na uczelni, która dba o najwyższą jakość kształcenia oraz wyrównywanie szans studentów. Służą temu liczne inicjatywy, zarówno projakościowe, jak i rozwijające wsparcie materialne czy wsparcie dla studentów zza granicy, którzy mierzą się np. z barierą językową. W tej kategorii doceniamy także inicjatywy promujące prawa studenta czy działalność rzeczników praw studenta. Wszelkie działania, które zmieniają Wasze studia na lepsze są warte doceniania – zgłoście je!  

Uczelnia bez granic

Studencka inicjatywa z zakresu umiędzynarodowienia – umiędzynarodowienie to coś, na co dzisiejszy świat zwraca szczególną uwagę. Jako młodzi ludzie, wszyscy jesteśmy obywatelami świata i podejmujemy inicjatywy, które ułatwiają nam poznawanie innych kultur i narodowości. W tej kategorii pragniemy nagrodzić szczególne działania podejmowane przez studentki i studentów w zakresie umiędzynarodowienia na uczelni. Zgłoście projekt, który podbija świat! 

Pomocna dłoń

Studencka inicjatywa społeczna – bezinteresowne działania, realizacja trzeciej misji uczelni czy oddolne inicjatywy zasługują na wyjątkowe docenienie. Dostrzeżenie szczególnych potrzeb dowolnej grupy jest znakiem uważności oraz troski. W tej kategorii pragniemy nagrodzić inicjatywę społeczną, która napawa Was dumą. 

Studia bez barier!

Studencka inicjatywa dla osób z niepełnosprawnościami  – brzmi znajomo? Powinno, bo właśnie ogłaszamy powrót kategorii sprzed kilku lat. Studentki i studenci, samorządy i organizacje studenckie podejmują liczne działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które mają na celu likwidację barier utrudniających lub uniemożliwiających im pełnowartościowe korzystanie ze studiów. To właśnie te inicjatywy chcemy wyróżnić. Zgłoście je w tej kategorii!  

Kultura studencka!

Studencka inicjatywa artystyczna – wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii! 

Studencki projekt naukowy

Nauka jest integralną częścią kształcenia na uczelniach. Studenci realizują wiele projektów naukowych – zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w kołach naukowych i nie tylko. To kategoria, która ma wyróżnić projekt naukowy szczególnie zasłużony dla środowiska akademickiego. 

 – ORGANIZACJE STUDENCKIE –

Koło naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań. Chcemy nagrodzić koło naukowe, które wyróżnia się swoją aktywnością i charakterystyką inicjatyw. 

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujące istotne dla społeczności studenckiej informacje zasługują na wyróżnienie! Jeśli znasz media studenckie, w których zaangażowani studenccy dziennikarze i dziennikarki aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów, to zgłoś ich w tej kategorii! 

Organizacje studenckie

W tej nowej kategorii chcemy wyróżnić organizacje studenckie, których zakres działalności ograniczony jest do danej uczelni lub terytorium miasta. Uważacie, że organizacja na Waszej uczelni zasługuje na szczególne wyróżnienie na tle pozostałych miast? Zgłoście ją w tej kategorii! 

 – KATEGORIE SAMORZĄDOWE –

Najlepsze juwenalia

Juwenalia to coroczne studenckie święto. Chcemy wyróżnić najlepsze juwenalia w Polsce – a więc te, które oprócz koncertów oferowały studentom inne atrakcje i pozwoliły świętować zgodnie ze studencką tradycją.  

Samorządowy projekt roku

Nowa kategoria, która stanowi swojego rodzaju „bonus” i jest dodatkowym wyróżnieniem dla inicjatyw realizowanych przez samorząd studencki, również tych zgłaszanych w innych kategoriach. Chcemy wyróżnić najbardziej innowacyjne, ciekawe i wyjątkowe projekty, dlatego do ich oceny zasiądzie specjalna kapituła konkursowa. Zrealizowaliście projekt, który zasługuje na szczególne wyróżnienie? Zgłoście go!  

PARTNERZY

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

projuvenes@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl