PRO JUVENES

Nagrody środowiska studenckiego

O “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” – pierwsza organizowana online, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Nie zabraknie emocji – pojawiają się nowe kategorie, odzwierciedlające nietypowe zmiany, które dotknęły szkolnictwo wyższe w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 8 listopada, by być z nami online.

ZWYCIĘŻCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Kultura studencka

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studia bez barier

Studencka innowacja

Studencki projekt roku

Studia na lepsze

Student sam w domu

Koła naukowe

Media studenckie

Student naukowiec

Student artysta

Student sportowiec

Kategorie

INICJATYWY I PROJEKTY

Kultura studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Nominowani w tej kategorii:

 • Kabaret Klubu CoNieCo (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 • Kopalnia Talentów (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Studenci Medycyny dla Dzieci (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Studencki Tydzień Sztuki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom.

Nominowani w tej kategorii:

 • Akcja Detronizacja – Zdejmijmy koronę wirusowi! (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • AWF oddaje krew (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • Gotuj z SSPK (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 • USzyj (Uniwersytet Szczeciński)
 • TwardaDychaZWAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Studia bez barier

Każdy z nas zna osobę, która, aby rozpocząć studia, musiała pokonać jakieś bariery. Kogoś, który przyjechał z małej miejscowości i potrzebuje wsparcia materialnego, kogoś zza granicy, kto pokonywał barierę językową, czy kogoś poruszającego się na wózku, dla którego problemem jest przemieszczanie się między rozrzuconymi w różnych lokalizacjach salami zajęciowymi. Wszelkie działania, które umożliwiają tym osobom podjęcie studiów bez barier, są warte docenienia – zgłoście je!

Nominowani w tej kategorii:

 • Kumpel pakuje, uczelnia wysyła (Politechnika Gdańska)
 • Niezbędnik Studenta (Politechnika Krakowska)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Studencka innowacja

Zrobiliście coś nowego? Coś z czego korzysta samorząd bądź studenci Waszej uczelni? Coś, co można by wprowadzić szerzej w środowisku studenckim? Świetnie – to jest kategoria dla takiego projektu! Można zgłaszać zarówno innowacje dotyczące technologii, jak i biznesowe czy społeczne.

Nominowani w tej kategorii:

 • Cowork@Arch (Politechnika Gdańska)
 • Educathon SGH(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Ogólnopolski Dzień Świadomości (Politechnika Śląska)
 • Rejs Profilaktyczny (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • #śniadaniUWka (Uniwersytet Warszawski)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Studencki projekt roku

“WOW” – jeśli taką reakcję wzbudza Wasz projekt, to właśnie w tej kategorii powinniście go zgłosić! “Studencki Projekt Roku” powinien zachwycać, być Waszą chlubą i powodem do dumy. Jest to specjalne wyróżnienie – to jedyna kategoria, do której można zgłosić projekt zgłoszony już do innej.

Nominowani w tej kategorii:

 • II edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej (Forum Uczelni Ekonomicznych)
 • Akcja Wielkanocna (Uniwersytet Szczeciński)
 • Mam tę moc siedzę w domu dzień i noc (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prototyp elektronicznej protezy dłoni (Politechnika Krakowska)
 • UFAM – Uczelniane Forum Aktywizacji Międzynarodowej (Uniwersytet Opolski)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Studia na lepsze

Każdy z nas ma wpływ na podwyższanie jakości kształcenia na studiach! Służą temu liczne inicjatywy, dotyczące zbierania opinii studentów, np. o programie studiów czy nagradzanie najlepszych nauczycieli akademickich. Warte docenienia są także działania, które promują nasze prawa oraz działalność rzeczników praw studenta i inne inicjatywy, które umożliwiają nam lepsze rozeznanie się w gąszczu przepisów. Na szczególne docenienie zasługują inicjatywy wdrożone wtedy, gdy nagle z dnia na dzień, nasze kształcenie zostało przeniesione do Internetu.

Nominowani w tej kategorii:

 • Ankieta Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Laudacje studenckie (Uniwersytet Jagielloński)
 • Poradnik Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej (Politechnika Łódzka)
 • Poznaj Swój Staż (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Przyszłość Kształcenia na PG (Politechnika Gdańska)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Student sam w domu

Marzec 2020 roku zapisze się w naszej pamięci jako czas zawieszenia zajęć. Parlament Studentów RP ruszył wtedy z inicjatywą “Student sam w domu”, zachęcającą do pozostania w domu, korzystania z licznych możliwości oferowanych przez sieć oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Liczne samorządy studenckie podjęły się organizacji wydarzeń zdalnych, wspierających ideę “Student sam w domu”.

Nominowani w tej kategorii:

 • DOMówka(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Konferencja Online Forum Uczelni Niepublicznych (Forum Uczelni Niepublicznych)
 • Kowadło 2.0 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Turniej sportów elektronicznych KRAWAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Twórz dobre nawyki z SSPŁ (Politechnika Łódzka)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Koła naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań, zwłaszcza w momencie, gdy większość działań prowadzona była zdalnie.

Nominowani w tej kategorii:

 • Koło Naukowe Psycholog w Biznesie (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • Koło Naukowe Studentów Logistyki (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „WUT Racing” (Politechnika Warszawska)
 • Studenckie Koło Astronautyczne (Politechnika Warszawska)
 • Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

Nominowani w tej kategorii:

 • Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”
 • Radio Meteor UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Radio Index (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Seta.TV (Uniwersytet Opolski)
 • Uniwerek.TV (Uniwersytet Warszawski)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

 WYBITNI STUDENCI

Student naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Nominowani w tej kategorii:

 • Bartłomiej Borzyszkowski (Politechnika Gdańska)
 • Aleksandra Byś (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Paweł Kozyra (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Weronika Wojturska (Uniwersytet Warszawski)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Student artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy).

Nominowani w tej kategorii:

 • Piotr Alexewicz (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Andrzej Filończyk (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Magdalena Miśkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Weronika Przybylska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • Karolina Sabczewa (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

Student sportowiec

Student, którego indywidualne osiągnięcia w dziedzinie sportu są godne podziwu – np. dotyczące reprezentacji naszego kraju w zawodach międzynarodowych.

Nominowani w tej kategorii:

 • Łukasz Gutkowski (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
 • Oliwia Jabłońska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • Piotr Kidoń (Politechnika Krakowska)
 • Aleksandra Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
 • Paulina Świercz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Przeczytaj o nominowanych – KLIK

 NAGRODY SPECJALNE

Autorytet Środowiska Studenckiego

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Prostudencki NGO

Praktyki Studenckie

Oferta dla Studenta

Wsparcie i Rozwój Środowiska Studenckiego

Współpraca z Środowiskiem Studenckim

Rozwój Wiedzy i Kompetencji Studentów

Zgłoszenia

Do 21 października zbieranie zgłoszeń.

W dniach 26-30 października głosowanie publiczności nad projektami, wytypowanymi przez Kapitułę Konkursową. Szczegółowe zasady przyznawania – w załączniku.

Konkursie mogą brać udział inicjatywy/projekty realizowane od 1.11.2019 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
projuvenes@psrp.org.pl

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

sekretariat@psrp.org.pl

+48 506 188 880

www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

2 + 9 =