PRO JUVENES

Gala Nagród Środowiska Studenckiego

O “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 20 listopada, by być z nami online.

ZWYCIĘZCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Studencki projekt roku

Kultura studencka

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studia na lepsze

Koła naukowe

Media studenckie

Inicjatywy społeczne

Student naukowiec

Student artysta

Student sportowiec

Student zaangażowany społecznie

Kategorie

INICJATYWY I PROJEKTY

Studencki projekt roku

“WOW” – jeśli taką reakcję wzbudza Wasz projekt, to właśnie w tej kategorii powinniście go zgłosić! “Studencki Projekt Roku” powinien zachwycać, być Waszą chlubą i powodem do dumy.

Kultura studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– skala projektu,
– sposób promocji,
– dostępna oferta.

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom, a także te, które zachęcają do szczepień!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg projektu,
– działania promocyjne,
– profesjonalizacja działań,
– rozpoznawalność.

Studia na lepsze

Każdy z nas chciałby studiować na uczelni, która dba o najwyższą jakość kształcenia oraz wyrównywanie szans studentów. Służą temu liczne inicjatywy, zarówno projakościowe, jak i rozwijające wsparcie materialne czy wsparcie dla studentów zza granicy, którzy mierzą się np. z barierą językową. W tej kategorii doceniamy także inicjatywy promujące prawa studenta czy działalności rzeczników praw studenta. Wszelkie działania, które zmieniają Wasze studia na lepsze są warte doceniania – zgłoście je!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg działania,
– efekty podjętych działań,
– odbiór wśród środowiska studenckiego,
– profesjonalizacja podjętych działań,
– wspieranie w adaptacji w środowisku (opcjonalnie).

Inicjatywy społeczne

Bezinteresowne działania, realizacja trzeciej misji uczelni czy oddolne inicjatywy zasługują na wyjątkowe docenienie. Dostrzeżenie szczególnych potrzeb dowolnej grupy jest znakiem uważności oraz troski. W tej kategorii pragniemy nagrodzić inicjatywę społeczną, która napawa Was dumą.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– cel i założenia projektu,
– zasięg projektu,
– dzialalność charytatywna,
– zaangażowanie grupy docelowej projektu w inicjatywę.

ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Koła naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań, zwłaszcza w momencie, gdy część działań prowadzona była zdalnie.

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

 WYBITNI STUDENCI

Student naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Student artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy, koncerty, pokazy).

Student sportowiec

Student, który w okresie ostatniego roku zdobył najwyższe trofea w danej dyscyplinie sportu, reprezentując swoją uczelnię na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Student zaangażowany społecznie

Student, który ma serce na dłoni. W tej kategorii chcemy wyróżnić osobę, która aktywnie i bezinteresownie działa społecznie, m.in. w akcjach charytatywnych, realizując kampanie społeczne czy w innych inicjatywach.

 NAGRODY SPECJALNE

Autorytet Środowiska Studenckiego

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Program rozwojowy dla studenta

Wspracie inicjatyw studenckich

Współpraca ze środowiskiem studenckim

Gadżety studenckie

Działania CSR

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 listopada!

W dniach 9-14 listopada odbędzie się głosowanie publiczności nad projektami, wytypowanymi przez Kapitułę Konkursową. Szczegółowe zasady przyznawania znajdziesz w regulaminie.

W konkursie mogą brać udział inicjatywy/projekty zrealizowane w roku akademickim 2020/2021.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
projuvenes@psrp.org.pl

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

projuvenes@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl