PRO JUVENES

Gala Nagród Środowiska Studenckiego

O “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się IX Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 20 listopada, by być z nami online.

ZWYCIĘZCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Studencki projekt roku

Kultura studencka

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studia na lepsze

Koła naukowe

Media studenckie

Inicjatywy społeczne

Student naukowiec

Student artysta

Student sportowiec

Student zaangażowany społecznie

Kategorie

INICJATYWY I PROJEKTY

Studencki projekt roku

“WOW” – jeśli taką reakcję wzbudza Wasz projekt, to właśnie w tej kategorii powinniście go zgłosić! “Studencki Projekt Roku” powinien zachwycać, być Waszą chlubą i powodem do dumy.

Kliknij, aby poznać nominowane projekty!

Kultura studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Kliknij, aby poznać nominowane projekty!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– skala projektu,
– sposób promocji,
– dostępna oferta.

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom, a także te, które zachęcają do szczepień!

Kliknij, aby poznać nominowane projekty!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg projektu,
– działania promocyjne,
– profesjonalizacja działań,
– rozpoznawalność.

Studia na lepsze

Każdy z nas chciałby studiować na uczelni, która dba o najwyższą jakość kształcenia oraz wyrównywanie szans studentów. Służą temu liczne inicjatywy, zarówno projakościowe, jak i rozwijające wsparcie materialne czy wsparcie dla studentów zza granicy, którzy mierzą się np. z barierą językową. W tej kategorii doceniamy także inicjatywy promujące prawa studenta czy działalności rzeczników praw studenta. Wszelkie działania, które zmieniają Wasze studia na lepsze są warte doceniania – zgłoście je!

Kliknij, aby poznać nominowane projekty!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg działania,
– efekty podjętych działań,
– odbiór wśród środowiska studenckiego,
– profesjonalizacja podjętych działań,
– wspieranie w adaptacji w środowisku (opcjonalnie).

Inicjatywy społeczne

Bezinteresowne działania, realizacja trzeciej misji uczelni czy oddolne inicjatywy zasługują na wyjątkowe docenienie. Dostrzeżenie szczególnych potrzeb dowolnej grupy jest znakiem uważności oraz troski. W tej kategorii pragniemy nagrodzić inicjatywę społeczną, która napawa Was dumą.

Kliknij, aby poznać nominowane projekty!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– cel i założenia projektu,
– zasięg projektu,
– dzialalność charytatywna,
– zaangażowanie grupy docelowej projektu w inicjatywę.

ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Koła naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań, zwłaszcza w momencie, gdy część działań prowadzona była zdalnie.

Kliknij, aby poznać nominowane koła!

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

Kliknij, aby poznać nominowane organizacje!

 WYBITNI STUDENCI

Student naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Kliknij, aby poznać nominowane osobistości!

Student artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy, koncerty, pokazy).

Kliknij, aby poznać nominowane osobistości!

Student sportowiec

Student, który w okresie ostatniego roku zdobył najwyższe trofea w danej dyscyplinie sportu, reprezentując swoją uczelnię na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Kliknij, aby poznać nominowane osobistości!

Student zaangażowany społecznie

Student, który ma serce na dłoni. W tej kategorii chcemy wyróżnić osobę, która aktywnie i bezinteresownie działa społecznie, m.in. w akcjach charytatywnych, realizując kampanie społeczne czy w innych inicjatywach.

Kliknij, aby poznać nominowane osobistości!

 NAGRODY SPECJALNE

Autorytet Środowiska Studenckiego

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Program rozwojowy dla studenta

Wspracie inicjatyw studenckich

Współpraca ze środowiskiem studenckim

Gadżety studenckie

Działania CSR

Głosowanie

Zaczynamy głosowanie!

W dniach 9-14 listopada odbędzie się głosowanie publiczności nad projektami, wytypowanymi przez Kapitułę Konkursową.

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

projuvenes@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl