Zasady głosowania

Poniżej przedstawiamy zasady głosowania w przypadku nagród Pro Juvenes wybieranych przez Kapitułę Konkursową i internautów:

1.  Na zgłoszenia czekamy od 15 listopada od godziny 15:00 do 18 listopada do godziny 13:00. Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz elektroniczny, który znajduje się na stronie internetowej www.projuvenes.psrp.org.pl w zakładce „Zgłoszenia”.

2. W dniu 18 listopada odbędzie się głosowanie Kapituły Konkursowej. Każdy członek Kapituły będzie mógł oddać 5 głosów. Oddawane głosy mają swoją wagę: najwyżej ocenione zgłoszenie otrzyma 5 punktów, a najniżej ocenione 1 punkt. Kapituła głosuje w szczególności z uwzględnieniem zgodności zgłoszonych kandydatur z kryteriami poszczególnych kategorii.

3. Po zakończeniu głosowania przez Kapitułę nastąpi podsumowanie głosów i przyznanie wyniku punktowego za ten etap. Do kolejnego etapu głosowania dopuszczonych zostanie co najwyżej 5 najlepiej ocenionych zgłoszeń. Najwyżej oceniona kandydatura otrzyma 5 punktów, a najniżej oceniona 1. Organizator opublikuje na swoich stronach internetowych listę rankingową wraz z informacją o przypisanych punktach.

4. W dniu 19 listopada o godzinie 19:00 rozpocznie się głosowanie internautów na stronie internetowej wskazanej przez organizatora.

5. W dniu 21 listopada o godzinie 21:00 zakończy się głosowanie, a organizator podsumuje głosy oddane przez internautów. Następnie ułoży listę rankingową po głosowaniu, gdzie pierwsze miejsce zajmie nominowany z największą liczbą oddanych głosów, a ostatnie z najmniejszą. Następnie przyznane zostaną punkty za pozycję w rankingu. 5 punktów otrzyma nominowany, który znajdzie się na pierwszym miejscu, a 1 punkt nominowany z ostatniego miejsca.

6. Po zakończeniu powyższego etapu organizator dokona podsumowania głosowania przyznając wcześniej zdobytym punktom wagi:
a) Punkty uzyskane w wyniku głosowania Kapituły zostaną pomnożone przez 4;
b) Punkty uzyskane w wyniku głosowania internautów zostaną pomnożone przez 6.

7. Maksymalną sumą możliwą do uzyskania jest 50 punktów. W przypadku, gdy po zsumowaniu punktów nominowani będą mieli równą liczbę punktów, o ostatecznym miejscu w konkursie decydować będzie pozycja w głosowaniu internautów.

8. Wyniki dla każdej kategorii zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród.