Temp

Kategorie wybierane przez internautów

Juwenalia

Nagrodę w kategorii „Juwenalia” przyznaje się podmiotom odpowiedzialnym za organizację Juwenaliów. Ocena wniosków następuję w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) różnorodność artystyczna,
2) promowanie kultury studenckiej,
3) animacja/aktywności dodatkowe,
4) współpraca z otoczeniem lokalnym,
5) otwartość i dostępność/biletowanie.

Koło Naukowe

Nagrodę w kategorii „Koło Naukowe” przyznaje się Kołom Naukowym działającym na polskich uczelniach. Ocena wniosków następuję w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) kreatywność podejmowanych działań,
2) innowacyjność projektów,
3) skala funkcjonowania,
4) współpraca z uczelnią oraz podmiotami pozauczelnianymi.

Kultura Studencka

Nagrodę w kategorii „Kultura Studencka” przyznaje się podmiotom za działalność na rzecz krzewienia kultury wśród studentów. Ocena wniosków następuję w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) zasięg działania podmiotu,
2) profesjonalizacja działań,
3) częstotliwość podejmowanych inicjatyw,
4) aranżacje artystyczne podejmowane przez podmiot.

Media Studenckie

Nagrodę w kategorii „Media Studenckie” przyznaje się organizacjom studenckim skupiającym się na działalności medialnej. Ocena wniosków następuję w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) rzetelność,
2) ilość publikacji dotyczących spraw młodych ludzi,
3) różnorodność materiałów,
4) budowanie wspólnoty akademickiej,
5) promocja aktywności studentów.

Studencka Działalność Charytatywna

Nagrodę w kategorii „Studencka Działalność Charytatywna” przyznaje się inicjatywom studenckim, które wyróżniają się na polu działań charytatywnych. Ocena wniosków następuję w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) skuteczne zaangażowanie studentów w działalność charytatywną,
2) ilość beneficjentów podejmowanego działania,
3) unikatowość formuły podjętych działań.

Studencka Innowacja

Podczas studiów studenci zrzeszeni w różnych organizacjach oraz samodzielnie, wymyślają innowacyjne pomysły, które usprawniają życie codzienne, zmieniają świat czy wspomagają proces edukacji i pracy naukowej. Chcielibyśmy nagrodzić szczególnie te idee, które przy odpowiedniej dotacji mogły by podbić świat. Kryteria wyboru:
1) Rodzaj innowacji / odkrywczego pomysłu
2) Możliwość zarobku
3) Zasięg docelowy
4) Stopień realizacji (pomysł, analiza, prototyp, produkt)
5) Możliwość zastosowania produktu na Uczelniach Wyższych lub Politechnikach (dodatkowo punktowane)

Studencki Projekt Roku

Nagrodę w kategorii „Studencki projekt roku” przyznaje się podmiotom za wyróżniający projekt studencki. Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) rodzaj projektu,
2) realizacja,
3) budżet,
4) promocja,
5) zasięg docelowy,
6) cel.

Sport Studencki

Nagrodę w kategorii „Sport Studencki” przyznaje się za wyjątkowy wkład na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) wpływ na środowisko akademickie w zakresie promowania zdrowego trybu życia,
2) rozpoznawalność,
3) skala osiągnięć.

 

Kategorie wybierane przez Kapitułę Konkursową
Nagrody dla osobowości

Kobieta Przedsiębiorcza Lider Przedsiębiorczości Prostudencki Autorytet
Prostudencki Dziennikarz Przyjaciel Samorządności Studenckiej
Nagrody dla podmiotów

Instytucja Przyjazna Młodym Think Tank / NGO Prostudencki Program Edukacyjny
Studia Bez Barier Wsparcie i Rozwój

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *