Kategorie

Kategorie wybierane przez internautów

Nagrody za inicjatywy i projekty

Juwenalia

Nagrodę w kategorii „Juwenalia” otrzymuje najlepsze wydarzenie juwenaliowe w danym roku.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) różnorodność artystyczna,
2) promowanie kultury studenckiej,
3) animacja/aktywności dodatkowe,
4) współpraca z otoczeniem lokalnym,
5) otwartość i dostępność/biletowanie.

Kultura Studencka

Nagrodę w kategorii „Kultura Studencka” przyznaje się za aktywną działalność na rzecz krzewienia kultury wśród studentów.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) zasięg działania,
2) profesjonalizacja działań,
3) częstotliwość podejmowanych inicjatyw,
4) aranżacje artystyczne.

Sport Studencki

Nagrodę w kategorii „Sport Studencki” przyznaje się za wyjątkowy wkład na rzecz rozwoju sportu akademickiego.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) wpływ na środowisko akademickie w zakresie promowania zdrowego trybu życia,
2) rozpoznawalność,
3) skala osiągnięć.

Studia Bez Barier

„Studia bez barier”, czyli działania wspierające wszystkie grupy społeczne wymagające szczególnej opieki – osoby niepełnosprawne,
zagrożone wykluczeniem społecznym, wymagające dodatkowej troski w celu adaptacji w nowym środowisku.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) dostosowanie stron internetowych dla osób z inną niepełnosprawnością niż ruchowa – czcionka, intuicyjne użytkowanie,
2) wsparcie psychologa, organizacja wyjazdów integracyjno-szkoleniowych,
3) wsparcie asystenta lub transportu dla niepełnosprawnego,
4) dodatkowe udogodnienia dla osób objętych wsparciem,
5) zaangażowanie w działalność charytatywną.

Studencka Innowacja

Podczas studiów studenci zrzeszeni w różnych organizacjach oraz samodzielnie, wymyślają innowacyjne pomysły,
które usprawniają życie codzienne, zmieniają świat czy wspomagają proces edukacji i pracy naukowej.
Chcielibyśmy nagrodzić szczególnie te idee, które przy odpowiedniej dotacji mogły by podbić świat. Kryteria wyboru:
1) rodzaj innowacji / odkrywczego pomysłu
2) możliwość zarobku
3) zasięg docelowy
4) stopień realizacji (pomysł, analiza, prototyp, produkt)
5) możliwość zastosowania produktu na uczelniach.

Studencki Projekt Roku

Nagrodę w kategorii „Studencki projekt roku” przyznaje się podmiotom za wyróżniający projekt studencki.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) rodzaj projektu,
2) realizacja,
3) budżet,
4) promocja,
5) zasięg docelowy,
6) cel.

Nagrody dla podmiotów studenckich

Koło Naukowe

Nagrodę w kategorii „Koło Naukowe” przyznaje się wyróżniającym się kołom naukowym działającym na polskich uczelniach.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) kreatywność podejmowanych działań,
2) innowacyjność projektów,
3) skala funkcjonowania,
4) współpraca z uczelnią oraz podmiotami pozauczelnianymi.

Media Studenckie

Nagrodę w kategorii „Media Studenckie” przyznaje się organizacjom studenckim skupiającym się na działalności medialnej.
Ocena wniosków następuje w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) rzetelność,
2) ilość publikacji dotyczących spraw młodych ludzi,
3) różnorodność materiałów,
4) budowanie wspólnoty akademickiej,
5) promocja aktywności studentów.

Nagrody dla wybitnych studentów

Młody Naukowiec

Nagroda przyznawana jest za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.

Student Sportowiec

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w sporcie lub kulturze fizycznej.

Studencka Osobowość Artystyczna

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

 

Kategorie wybierane przez Kapitułę Konkursową

 

Nagrody dla podmiotów wspierających środowisko studenckie

Wsparcie i Rozwój

NGO

Prostudencka Firma

Instytucja Przyjazna Młodym

 

Nagrody dla osobowości wspierających środowisko studenckie

Prostudencki Dziennikarz

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Prostudencki Autorytet